Generalforsamling

Grundejerforeningen Vængerne
indkalder hermed til

Ekstraordinær generalforsamling
Tirsdag den 27. februar 2024, kl. 19.00
i Sognegården

Dagsorden: (hent som pdf)

Bestyrelsen søger på denne ekstraordinære generalforsamling om:

 1. Bemyndigelse til at entrere med en uvildig konsulent/rådgiver/entreprenør til gennemgang af de tilstandsrapporter, som kommunen har beskrevet i brev af 1. februar 2024.
  (OBS: I brevet er der link til tilstandsrapporterne inddelt efter vejnumre)
 2. Bemyndigelse til at drøfte et fælles vejlaug med Ejerforeningen og Fjernvarmeværket
 3. Bemyndigelse til på Grundejerforeningen Vængernes vegne at indsende fælles høringssvar

Spørgsmål til det kommunale brev samt tilstandsrapporter bedes rettet til Henrik Henriksen på følgende mailadresse: ansvar4@vaengerne.dk en uge før den ekstraordinære generalforsamling, dvs. senest den 20. februar.

Høringssvaret inkl. de indkomne spørgsmål/forslag vil herefter komme på dagsordenen til den ordinære generalforsamling torsdag den 21. marts kl. 19.00.

Meddelelse til alle grundejere i Grundejerforeningen Vængerne
fra bestyrelsen

Med venlig hilsen
Birgitte Pedersen, formand


Generalforsamling 2024:

Grundejerforeningen Vængerne
afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 21. marts klokken 19.00

i Sognegården, Kirketorvet 2.

Se det nye Vængeblad med
bestyrelsens beretningårsregnskab for 2023 
samt indkomne forslag

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber for 2023 til godkendelse
 4. Godkendelse af revisor for indeværende år
 5. Indkomne forslag
 6. Fastlæggelse af kontingent og overførsel af midler til Vejfonden for indeværende år
 7. Budget for indeværende år til efterretning
 8. Valg til bestyrelsen:
  a) Formand for 2 år                       Birgitte Pedersen, villig til genvalg
  b) Bestyrelsesmedlem for 2 år:   Jesper Rasmussen, villig til genvalg
  c) Bestyrelsesmedlem for 2 år:   Giuseppe Coco, villig til genvalg
  d) Suppleant for 1 år:                    Mick G. Rasmussen, villig til genvalg
  e) Suppleant for 1 år:                    Kurt Skytte, villig til genvalg
 9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Tranbjerg, 19. januar 2024


Oversigt:

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2020

Ekstraordinær generalforsamling 2020

Ekstraordinær generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2017

Ekstraordinær generalforsamling 2017

Nb:  Du kan se foreningens vedtægter her