Generalforsamling 2019

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Vængerne
Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.30 på Lokalcenter Tranbjerg

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:
Velkomst ved formanden.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning – v. formanden
 3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber til
  godkendelse – v. kassereren
 4. Godkendelse af revisor
 5. Evt. indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget for indeværende
  år til orientering – v. kassereren
 7. Fastlæggelse af kontingent (bestyrelsen
  foreslår uændret kr. 1.400,- p.a.)
 8. Valg til bestyrelsen
 9. Eventuelt

Se referatet i Vængebladet nr 2-2019 (pdf).