Vejstøj og Referat af den ekstraordinære generalforsamling

Privatisering af veje

Referatet af den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 27. februar 2024 kan nu læses på hjemmesiden.

Spørgsmål vedr. vejprivatiseringen må du meget gerne sende til ansvar4@vaengerne.dk. Så vil vi prøve at samle op på dem bl.a. i forbindelse med generalforsamlingen den 21. marts. Der er dog mange forhold, som skal afklares.

Nyt fra støjgruppen

STØJHANDLINGSPLAN 2024 er nu i høring
Kommunens forslag til en ny støjhandslingsplan for Aarhus Kommune er nu i offentlig høring med den 21. april som høringsfrist. Du kan se mere på kommunens høringshjemmeside, hvor der også er link til støjhandslingsplanen, bilag og referat fra byrådsmødet m.m. Du kan også selv lave et høringssvar på siden.

Umiddelbart er vi noget skuffet over, at planen ikke er opdateret med Landevejen og Giber Ringvej samt nye trafiktal. Tallene er vist fra 2021 eller ældre! Dog ser det ud til, at der nu er kommet mere fokus på indfaldsvejene til Aarhus. I den gamle plan var forstæderne ikke medtaget.

Mange tak for alle underskrifterne
Vi har stemt dørklokker i Vængernes del af Jegstrupvænget og hele 228 grundejere har nu med deres underskrift tilkendegivet, at kommunen bør etablere et støjværn mod trafikstøjen fra Landevejen. Planen er nu, at vi afleverer dem til politikerne i Aarhus Byråd bl.a. i forbindelse med et høringssvar vedr. kommunens nye støjhandlingsplan. Mere om dette på generalforsamlingen den 21. marts.

Fra nyhedsbevet udsendt den 9. marts 2024.