Vejstøj og Referat af den ekstraordinære generalforsamling

Privatisering af veje

Referatet af den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 27. februar 2024 kan nu læses på hjemmesiden.

Spørgsmål vedr. vejprivatiseringen må du meget gerne sende til ansvar4@vaengerne.dk. Så vil vi prøve at samle op på dem bl.a. i forbindelse med generalforsamlingen den 21. marts. Der er dog mange forhold, som skal afklares.

Nyt fra støjgruppen

STØJHANDLINGSPLAN 2024 er nu i høring
Kommunens forslag til en ny støjhandslingsplan for Aarhus Kommune er nu i offentlig høring med den 21. april som høringsfrist. Du kan se mere på kommunens høringshjemmeside, hvor der også er link til støjhandslingsplanen, bilag og referat fra byrådsmødet m.m. Du kan også selv lave et høringssvar på siden.

Umiddelbart er vi noget skuffet over, at planen ikke er opdateret med Landevejen og Giber Ringvej samt nye trafiktal. Tallene er vist fra 2021 eller ældre! Dog ser det ud til, at der nu er kommet mere fokus på indfaldsvejene til Aarhus. I den gamle plan var forstæderne ikke medtaget.

Mange tak for alle underskrifterne
Vi har stemt dørklokker i Vængernes del af Jegstrupvænget og hele 228 grundejere har nu med deres underskrift tilkendegivet, at kommunen bør etablere et støjværn mod trafikstøjen fra Landevejen. Planen er nu, at vi afleverer dem til politikerne i Aarhus Byråd bl.a. i forbindelse med et høringssvar vedr. kommunens nye støjhandlingsplan. Mere om dette på generalforsamlingen den 21. marts.

Fra nyhedsbevet udsendt den 9. marts 2024.

Privatisering af veje – nyhedsbrev 4-02-24

Privatisering af veje
– ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag den 27. februar 2024, kl. 19.00 i Sognegården

Onsdag den 1. februar fandt mange af os et brev i E-boks fra Aarhus Kommune. I det kunne vi læse, at nu er det alvor med den såkaldte “harmonisering” af nogle af de kommunale veje, herunder på Jegstrupvænget og Skovgårdsvænget.

I april 2019 fik mange af os, der bor i GF Vængernes område, tilsendt et varsel om, at ovennævnte ville ske, og det sker så nu. 

I onsdags modtog også jeg i min egenskab af at være formand for GF Vængerne samme meddelelse, dog tillagt en oversigt over de veje, der nu forberedes til at blive “harmoniseret” = “privatiseret”.

Derfor tog jeg straks fat i min bestyrelse for at aftale et bestyrelsesmøde samt en dato for en ekstraordinær generalforsamling, som vi vil afholde tirsdag den 27. februar kl. 19.00 i Sognegården.

På bestyrelsesmødet vil vi forholde os til, hvordan processen skal være, – vi har jo kun 8 uger, der er fristen for at skrive et høringssvar. Planen er, at bestyrelsen inden generalforsamlingen har skrevet en kladde til et høringssvar, som vi så vil forelægge jer her til drøftelse og forhåbentlig også beslutning.

Jer, der har boet her i de sidste 4-5 år, har hørt bestyrelsen flere gange fortælle, at vi er heldige, at vi har en grundejerforening, idet det gør høringssvarprocessen noget nemmere, end hvis vi ikke havde haft en sådan.

I har også hørt bestyrelsen fortælle, at vi er i kontakt med Ejerlauget, der er den grundejerforening, der organiserer den øverste vej på hhv. Jegstrupvænget og Skovgårdsvænget. Desværre er det endnu ikke lykkedes at komme i dialog med Fjernvarmeværket, men det, forventer jeg, vil ske snarest.

Hvorfor er det så vigtigt at være i kontakt med ovennævnte? Jo, det er det, fordi stamvejen Jegstrupvænget også er bl.a. de veje, der påtænkes at blive gjort private. Og den deler vi som bekendt med netop Ejerlauget og Fjernvarmeværket.

I beretninger gennem de seneste år har vi i bestyrelsen fortalt, at det ville blive nødvendigt med et fælles vejlaug, omfattende stamvejen Jegstrupvænget. Som det er jer bekendt, har vi jo i de 50 år, Grundejerforeningen har eksisteret, selv haft et vejlaug, der tager sig af vores private veje. Dette skal naturligvis også fremadrettet gælde de kommende private veje.

Selvfølgelig er alle, der er omfattet af “harmoniseringen”, gerne skrive og indsende jeres eget høringssvar. Hvordan man gør det, beskrives i brevet fra kommunen. Men i bestyrelsen foretrækker vi nu, at vi gør det i fælles flok og som Grundejerforeningen Vængerne.

Denne meddelelse er først og fremmest henvendt til de, der er berørt af beslutningen om privatisering, men alle er selvfølgelig velkomne til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling eller i øvrigt give jeres besyv med.

Venligst skriv tirsdag den 27. februar ind i kalenderen.

Med venlig hilsen
Birgitte Pedersen, formand
på vegne af bestyrelsen