Info om skadevoldelse

Skadevoldelse på foreningens ejendom/ejendele – Særligt vedr. fortovsfliser

Bl.a. på grund af den megen bygge- og flytteaktivitet, der finder sted på Vængernes veje, sker det lejlighedsvist, at der forvoldes skade på foreningens ejendom/ejendele, typisk på fortovsfliserne.

Vores veje er ikke blot smalle, men færdslen og tilgængeligheden til den enkelte ejendom hæmmes ofte af parkerede biler.

Disse forhold tvinger ofte de store biler, – det være sig flyttebiler, skraldebiler, leverandørers lastbiler, vare- og arbejdsbiler – til at køre op på fortovet for at kunne passere og/eller få plads til at læsse og losse.

Såfremt det måtte ske, at en last-/skralde-/varebil eller andet køretøj beskadiger eksempelvis nogle fortovsfliser, skal vedkommende skadevolder naturligvis betale skaden. Det betinger dog, at det kan dokumenteres, at den pågældende har forvoldt skaden. Det kan f.eks. ske ved, at der er vidne(r) til episoden, og i bedste fald at vidnet straks konfronterer skadevolderen med det ske.

Grundejerforeningen vil herefter fremsende regning for den forvoldte skade til skadevolderen.

Vedtaget på bestyrelsesmøde 4. juni 2019.