Privatisering

Information omkring nedklassificering af Aarhus Kommunes veje i GF Vængernes område:

Se referatet af den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 27/2 -2024 , hvorefter det rådgivende ingeniørfirma Rambøll blev hyret til at gennemgå og vurdere tilstanden af de veje, som skal privatiseres.

Vurderingen omfatter en gennemgang af stikledningerne fra rendestensbrøndene til hovedledningerne, som er ejet af Aarhus Vand. Rendestensbrøndene (til regnvand) er også vurderet. Desuden er de fem fartbump med hævede flader på stamvejen i Jegstrupvænget blevet opmålt og vurderet.

Al materialet fra Rambøll er indsendt til kommunen som en del af GF Vængernes høringssvar vedr. den påtænkte nedklassificering af kommunes veje.

Du se eller hente filerne med materialet som pdf. Bemærk at filerne kan være store og selve rapporterne er meget tekniske og kan være svære at læse.

Rambølls tekniske rapport om vejene (pdf)
Oversigtskort samt opmålingen af fartbumpene på stamvejen i JV (pdf)

Rambølls tekniske rapport om stikledningerne m.m. (pdf)
Kort over regnvandsledningerne m.m. – arbejdstegning (pdf)
Gennemgang af de enkelte stikledninger med angivelse af fejl (pdf)


Aarhus Kommunes websider med information om privatiseringen af vejene.
De kalder det også omklassificering til private fællesveje.

Du kan se kommunens foreløbige tilstandsrapporter vedr. Jegstrupvænget og Skovgårdsvænget via denne side.

Parthøringsbrev Jegstrupvænget (udsendt i eboks 2024-01-31)(word)
Bilag 1 om vejret (pdf)
Parthøringsbrev Skovgårdsvænget (udsendt i eboks 2024-01-31)(word)
Bilag 1 om vejret (pdf)