Generalforsamling 2023

Grundejerforeningen Vængerne afholder
ordinær generalforsamling
tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19.00
i Folkehus Tranbjerg/Pyramidesalen
(tidl. kendt som Lokalcenter Tranbjerg)
Torvevænget 3A

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber for 2022 til godkendelse
 4. Godkendelse af revisor for indeværende år
 5. Indkomne forslag (se bagsiden af vængebladet)
 6. Fastlæggelse af kontingent og overførsel af midler til Vejfonden for indeværende år
 7. Budget for indeværende år til efterretning
 8. Valg til bestyrelsen:
  Kasserer for 2 år:                         Simon Lund, villig til (gen)valg
  Bestyrelsesmedlem for 2 år:     Jørgen Dahlgaard, villig til genvalg
  Bestyrelsesmedlem for 2 år:     Henrik Henriksen, villig til genvalg
  Bestyrelsesmedlem for 2 år:     Svend Aage Christensen, ønsker ikke genvalg
  Suppleant for 1 år:                       Mick G. Rasmussen, villig til genvalg
  Suppleant for 1 år:                       Kurt Skytte, villig til genvalg
 9. Eventuelt

Med venlig hilsen, Bestyrelsen, Tranbjerg, 19. januar 2023

Se bestyrelsens skriftlige beretning (pdf)

Se regnskabet vedr. 2022 for Grundejerforeningen Vængerne samt budget 2023 (pdf)

Begge dele er også trykt i marts nummeret af Vængebladet, som omdeles til alle husstande i foreningens område.