Velkommen til Vængerne

Privatisering af veje: Se rapporterne fra Rambøll m.m.


Se referatet af den ordinære generalforsamling
afholdt den 21/3-2024

Se referatet af den ekstraordinære generalforsamling
afholdt den 27/2 -2024

TV-indslag om vejstøj fra Vængerne
Carina fra Vængernes støjgruppe har været i TV2 Østjylland sammen med Gert fra Kirkevænget den 26. marts. Se artiklen og TV-indslaget:
Vil håndtere støj med dialog:
– Vi kan ikke snakke os fra problemerne
Aarhus Kommune vil bruge dialog som redskab i håndteringen af støjplagede borgere.


Se Vængebladet fra maj med referaterne:


Se Vængebladet fra marts med
bestyrelsens beretning og årsregnskabet for 2023: