Velkommen til Vængerne

Grundejerforeningen Vængerne
indkalder hermed til

Ekstraordinær generalforsamling
Tirsdag den 27. februar 2024, kl. 19.00
i Sognegården

Dagsorden: (hent som pdf)

Bestyrelsen søger på denne ekstraordinære generalforsamling om:

  1. Bemyndigelse til at entrere med en uvildig konsulent/rådgiver/entreprenør til gennemgang af de tilstandsrapporter, som kommunen har beskrevet i brev af 1. februar 2024.
    (OBS: I brevet er der link til tilstandsrapporterne inddelt efter vejnumre)
  2. Bemyndigelse til at drøfte et fælles vejlaug med Ejerforeningen og Fjernvarmeværket
  3. Bemyndigelse til på Grundejerforeningen Vængernes vegne at indsende fælles høringssvar

Spørgsmål til det kommunale brev samt tilstandsrapporter bedes rettet til Henrik Henriksen på følgende mailadresse: ansvar4@vaengerne.dk en uge før den ekstraordinære generalforsamling, dvs. senest den 20. februar.

Høringssvaret inkl. de indkomne spørgsmål/forslag vil herefter komme på dagsordenen til den ordinære generalforsamling torsdag den 21. marts kl. 19.00.

Meddelelse til alle grundejere i Grundejerforeningen Vængerne
fra bestyrelsen
(pdf)

Med venlig hilsen
Birgitte Pedersen, formand
på vegne af bestyrelsen


Generalforsamling 2024:

Den ordinære generalforsamling afholdes
torsdag den 21. marts klokken 19.00

i Sognegården, Kirketorvet 2.
NB: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden skriftligt i hænde senest den 15. februar.
Se dagsordenen.

Se det nye Vængeblad med
bestyrelsens beretning, årsregnskab for 2023 samt
forslag til den ordinære generalforsamling 2024: