Generalforsamling 2021

Grundejerforeningen Vængerne afholder
ordinær generalforsamling
tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19.00
i Lokalcenter Tranbjerg, Torvevænget 3A / Pyramidesalen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber for 2020 til godkendelse
 4. Godkendelse af revisor for indeværende år
 5. Indkomne forslag
 6. Fastlæggelse af kontingent og overførsel af midler til Vejfonden for indeværende år
 7. Budget for indeværende år til efterretning
 8. Valg til bestyrelsen:
  a)
  Kasserer for 2 år:  Kurt Skytte, villig til genvalg
  b)
  Bestyrelsesmedlem for 2 år:  Jørgen Dahlgaard, villig til genvalg
  c)
  Bestyrelsesmedlem for 2 år:  Henrik P. Henriksen, villig til genvalg
  d)
  Bestyrelsesmedlem for 2 år:  Jens Erik Posselt ønsker ikke genvalg
  e)
  Suppleant for 1 år: Mick G. Rasmussen, villig til genvalg
  f)
  Suppleant for 1 år:
 9. Eventuelt

Til orientering:
Da Lisbeth Wiedenhofer er udtrådt af bestyrelsen i perioden, er Henrik P. Henriksen indtrådt i hendes sted.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Se desuden beretningen samt regnskabet for året 2020 (pdf).