Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling 2020 afholdes mandag den 24. august kl. 19.00
på Sognegården ved Kirken,
Kirketorvet 2, Tranbjerg

(Bemærk ny dato igen pgs. coronavirus-krisen)

Desuden indkaldes der til ekstraordinær (pga. vedtægtsændringer) generalforsamling i forlængelse af den ordinære generalforsamling.

Dagsorden:
Velkomst v. formanden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning v. formanden
 3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber for 2019 til godkendelse v. kassereren
 4. Godkendelse af revisor
 5. Indkommet forslag fra bestyrelsen vedr. nye vedtægter
 6. Fremlæggelse af budget for 2020 til orientering v. kassereren
 7. Fastlæggelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kr. 1.400,- p.a.) samt overførsel af midler til Vejfonden for det kommende år
 8. Valg til bestyrelsen
  a. Formand for 2 år: (Birgitte Pedersen, villig til genvalg)
  b. Bestyrelsesmedlem for 2 år: (Giuseppe Coco, villig til genvalg)
  c. Bestyrelsesmedlem for 2 år: (Aase Laursen, ønsker ikke genvalg)
  – bestyrelsen indstiller Jesper Rasmussen til den ledige post
  d. 1 suppleant for 1 år: (Helle Dinesen, ønsker ikke genvalg)
  e. 1 suppleant for 1 år: (Vakant) da Lisbeth Wiedenhofer er indtrådt i bestyrelsen
 9. Eventuelt

Se den skriftlige beretning (pdf)

Se regnskabet for 2019 (pdf)

Se forslaget til nye vedtægter for foreningen (pdf)

Som følge af forslaget om vedtægstændringer, afholdes en
ekstraordinær generalforsamling i forlængelse af den ordinære generalforsamling efter en kort pause.


Dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling:

Velkomst ved formanden

 1. Valg af dirigent
 2. Behandling af bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Hvis der er forslag til ændringer til bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, bedes de sendt/afleveret til formand Birgitte Pedersen, enten på formand@vaengerne.dk eller i postkassen på Jegstrupvænget 67 – senest den 4. august.