Velkommen til Vængerne

Generalforsamling 2021:

Grundejerforeningen Vængerne afholder
ordinær generalforsamling
tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19.00 på Lokalcentret, Torvevænget 3A.

(Flyttet fra marts måned p.g.a. corona-restriktioner).
Se dagsordenen

Se desuden beretningen samt regnskabet for året 2020.
Begge dele findes i det nye Vængeblad fra marts.


40 km-t samt nye vejbump i Vængerne

Så er det alvor: Store dele af Tranbjerg bliver til hastighedszoner med en maksimalhastighed på 40 km/t. Og Aarhus Kommune mener det alvorligt. Der bliver lavet en hel del nye fartbump af forskellig art rundt omkring i byen sådan, at man sikrer en passende lav hastighed for alle biler og lastbiler. Læs mere…

Der bliver flyttet en hel del sand og jord. Foto: Jørgen, den 1. oktober.

“Fjernelsen” af de gamle legepladser er nu i fuld gang

Her ses et øjebliksbillede fra pladsen ved Skovgårdsvænget 284. En gammel fjernvarmebrønd giver ekstra udfordringer.


Den nye legeplads 6-5-2020
Den nye legeplads 6-5-2020. Foto: Jens Erik Posselt

Den nye legeplads er nu taget i brug

Efter mange måneder med pløre var området endelig tørret så meget op, at maskinerne med sand til underlag kunne køre uden at ødelægge området. Det er dejligt at se, at den allerede er populær blandt de mange børnefamilier, der nok kan trænge til at få brændt noget energi af i disse hjemmetider. Se mere om legepladsen….