Velkommen til Vængerne

Generalforsamling 2021:

Generalforsamlingen 2021 er planlagt til tirsdag den 23. marts kl. 19.00 på Lokalcentret, Torvevænget 3A.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Nb: Forslag skal være formanden i hænde senest den 15. februar 2021.


40 km-t samt nye vejbump i Vængerne

Så er det alvor: Store dele af Tranbjerg bliver til hastighedszoner med en maksimalhastighed på 40 km/t. Og Aarhus Kommune mener det alvorligt. Der bliver lavet en hel del nye fartbump af forskellig art rundt omkring i byen sådan, at man sikrer en passende lav hastighed for alle biler og lastbiler. Læs mere…

Der bliver flyttet en hel del sand og jord. Foto: Jørgen, den 1. oktober.

“Fjernelsen” af de gamle legepladser er nu i fuld gang

Her ses et øjebliksbillede fra pladsen ved Skovgårdsvænget 284. En gammel fjernvarmebrønd giver ekstra udfordringer.


Se referatet fra generalforsamlingen:

Referatet fra generalforsamlingen 2020 kan ses her


Den nye legeplads 6-5-2020
Den nye legeplads 6-5-2020. Foto: Jens Erik Posselt

Den nye legeplads er nu taget i brug

Efter mange måneder med pløre var området endelig tørret så meget op, at maskinerne med sand til underlag kunne køre uden at ødelægge området. Det er dejligt at se, at den allerede er populær blandt de mange børnefamilier, der nok kan trænge til at få brændt noget energi af i disse hjemmetider. Se mere om legepladsen….