Velkommen til Vængerne

Grundejerforeningen Vængerne afholder
ordinær generalforsamling
tirsdag den 28. marts 2023 kl. 19.00
i Folkehus Tranbjerg/Pyramidesalen
Torvevænget 3A

Se mere på denne side

Se det nye marts-nummer af vængebladet med
den skriftlige beretning samt regnskabet for 2022:

Stort gravearbejde i det grønne område

Vi har døjet meget med vand pga. stoppede dræn og regnvandsafløb i området sydvest for kælkebakken. De gamle rør er fulde af trærødder og egner sig desværre ikke til strømpeforing. Derfor er vores entreprenør nu i fuld gang med at nedgrave nye rør og dræn. Arbejdet giver selvsagt en del gener i form af støj og kørsel med maskiner, hvilket vi kun kan beklage. Vi håber på jeres forståelse!

Der graves her ved stien ud for Skovgårdsvænget 86 og man fortsætter ind i det grønne område. Mere information på generalforsamlingen den 28. marts.

Affaldsindsamling søndag den 2. april 2023
med start klokken 10.

Kirsten og Giuseppe Coco sørger for affaldsække m.m. samt lidt at styrke sig på i forbindelse med arbejdet. Vel mødt og tag gerne din nabo og/eller dine børn med. Vi mødes på børnehavens p-plads.

Søndag den 3. april var der affaldsindsamling.
Søndag den 3. april 22 var der affaldsindsamling. Her nydes en velfortjent pause i arbejdet.

Tak for sidste fest og vær velkommen
til den næste:
50 års jubilæumsfesten den 12. august 2023

Festudvalget, bestående af Mick, Jesper, Lennart og Birgitte, er godt i gang med planlægningen til Jubilæumsfesten lørdag den 12. august 2023 i anledning af Grundejerforeningens 50 års jubilæum. (Læs mere…)


Info om snerydning i Vængerne