Om Grundejerforeningen Vængerne

Grundejerforeningens historie – fra områdets etablering til nu