Generalforsamling 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 21. april 2020 kl. 19.00 Pyramidesalen, Lokalcenter Tranbjerg, Torvevænget 3A

(Bemærk ny dato pgs. coronavirus (covid-19) – krisen)

Dagsorden:
Velkomst v. formanden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning v. formanden
 3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber for 2019 til godkendelse v. kassereren
 4. Godkendelse af revisor
 5. Indkommet forslag fra bestyrelsen vedr. nye vedtægter
 6. Fremlæggelse af budget for 2020 til orientering v. kassereren
 7. Fastlæggelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kr. 1.400,- p.a.) samt overførsel af midler til Vejfonden for det kommende år
 8. Valg til bestyrelsen
  a. Formand for 2 år: (Birgitte Pedersen, villig til genvalg)
  b. Bestyrelsesmedlem for 2 år: (Giuseppe Coco, villig til genvalg)
  c. Bestyrelsesmedlem for 2 år: (Aase Laursen, ønsker ikke genvalg)
  – bestyrelsen indstiller Jesper Rasmussen til den ledige post
  d. 1 suppleant for 1 år: (Helle Dinesen, ønsker ikke genvalg)
  e. 1 suppleant for 1 år: (Vakant) da Lisbeth Wiedenhofer er indtrådt i bestyrelsen
 9. Eventuelt

Se den skriftlige beretning (pdf)

Se regnskabet for 2019 (pdf)

Se forslaget til nye vedtægter for foreningen (pdf)