Bestyrelsen

   Formand:

 • Birgitte Pedersen, Jegstrupvænget 67
 • formand@vaengerne.dk , Tlf. 4124 5506
 • Varetager foreningens interesser udadtil.

 Kasserer:

 • Kurt Skytte, Jegstrupvænget 117
 • kasserer@vaengerne.dk , Tlf. 2236 3556
 • Kontingentopkrævning, økonomi og regnskab

Sekretær & næstformand:

 • Jørgen Dahlgaard, Skovgårdsvænget 82
 • sekretaer@vaengerne.dk, Tlf. 3025 2164
 • Sekretær, hjemmeside og nyhedsbrev

Bestyrelsesmedlem

 • Guiseppe Coco, Skovgårdsvænget 542
 • ansvar1@vaengerne.dk, Tlf. 4092 4694
 • Udlejning og den årlige affaldsindsamling.

Bestyrelsesmedlem

 • Henrik P. Henriksen, Jegstrupvænget 61
 • ansvar4@vaengerne.dk, Tlf. 2893 0770
 • Udvalget for grønne områder, veje, stier og fortove.

Bestyrelsesmedlem

 • Jesper Rasmussen, Jegstrupvænget 617
 • ansvar2@vaengerne.dk, Tlf. 2229 2657
 • Udvalget for grønne områder, veje, stier og fortove


Bestyrelsesmedlem

 • Svend Aage Christensen, Skovgårdsvænget 292
 • svendaage@vaengerne.dk, Tlf. 5133 6463
 • Udvalget for grønne områder, veje, stier og fortove


1. Suppleant

2. Suppleant